7 tháng trước

Lãi suất trúng thầu trái phiếu tháng 2/2018 giảm ở tất cả các kỳ hạn

So với tháng 1/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên tất cả các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 5 năm giảm 1,25%/năm, 7 năm giảm 0,95%/năm, 10 năm giảm 0,38%/năm, 15 năm giảm 0,1%/năm.

Tháng 2/2018, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 6 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 10.015 tỷ đồng trái phiếu, giảm 48% so với tháng 1/2018.

Tất cả trái phiếu trúng thầu trong tháng 2/2018 đều do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 85%. Khối lượng đặt thầu của tháng 2 khá cao, gấp 3,7 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 3,05%/năm, 7 năm là 3,4%/năm, 10 năm trong khoảng 4-4,35%/năm, 15 năm trong khoảng 4,4-4,5%/năm.

So với tháng 1/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm trên tất cả các kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 5 năm giảm 1,25%/năm, 7 năm giảm 0,95%/năm, 10 năm giảm 0,38%/năm, 15 năm giảm 0,1%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) thứ cấp tháng 2/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 645 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 73,9 nghìn tỷ đồng, giảm 37% về giá trị so với tháng 1/2018.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 806 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 83,8 nghìn tỷ đồng, giảm 29% về giá trị so với tháng 1/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua repo của NĐTNN đạt hơn 207 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 205 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 29.380 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Huy động thành công 7.800 tỷ đồng trong phiên đấu thầu ngày 28/2

Ngày 28/2/2018, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 7.800 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên dự thầu, huy động được 1.950 tỷ đồng (1.500 tỷ trong phiên thầu chính và 450 tỷ trong phiên thầu phụ) với lãi suất trúng thầu 3,05%/năm, thấp hơn 1,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/1/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 1.950 tỷ đồng (1.500 tỷ trong phiên thầu chính và 450 tỷ trong phiên thầu phụ) với lãi suất trúng thầu 3,40%/năm, thấp hơn 0,95%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/1/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 15 thành viên dự thầu, huy động được 1.950 tỷ đồng (1.500 tỷ trong phiên thầu chính và 450 tỷ trong phiên thầu phụ) với lãi suất trúng thầu 4,00%/năm, thấp hơn 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/2/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 14 thành viên dự thầu, huy động được 1.950 tỷ đồng (1.500 tỷ trong phiên thầu chính và 450 tỷ trong phiên thầu phụ) với lãi suất trúng thầu 4,40%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7/2/2018).

Thu Hà
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: