6 ngày trước

Làm sao để công chức sống được bằng lương?

Mặc dù lương tối thiểu vùng đã được tăng, nhưng nhiều công chức, viên chức, người lao động vẫn không thể sống được bằng đồng lương của mình.

Theo VTC 

Từ khóa: