7 tháng trước

Lịch chốt quyền cổ tức (26/2 - 5/3): Có doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt đến tỷ lệ 100%

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX và UPCoM từ ngày 26/2 - 5/3.

Đáng chú ý, trong đó có Công ty Cổ phần Vimeco (Mã: VMC) chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 100% (10.000 đồng/cp) hay Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (Mã: NHT) với tỷ lệ 60% (6.000 đồng/cp).

GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền. Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức trên HOSE từ ngày 26/2 - 5/3 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức trên HNX từ ngày 26/2 - 5/3 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức trên UPCoM từ ngày 26/2 - 5/3 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: