9 tháng trước

Lịch chốt quyền cổ tức (27/11 - 4/12): Có doanh nghiệp UPCoM chi cổ tức 50% tiền mặt

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức, cổ phiếu thưởng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX và UPCoM từ ngày 27/11 - 4/12.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao như: Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (Mã: RCD) tỷ lệ 50%, Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã: GDT) tỷ lệ 20%, Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Mã: CNC) tỷ lệ 20%...

GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền. Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HOSE từ ngày 27/11 - 4/12 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HNX từ ngày 27/11 - 4/12 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên UPCoM từ ngày 27/11 - 4/12 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: