6 tháng trước

Lịch chốt quyền cổ tức (5 - 12/2): Mưa cổ tức tiền mặt từ HNX

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX và UPCoM từ ngày 5 - 12/2.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao như: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã: PGI) tỷ lệ 12%, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (Mã: SJE) tỷ lệ 12%...

GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền. Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HOSE từ ngày 5 - 12/2 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HNX từ ngày 5 - 12/2 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên UPCoM từ ngày 5 - 12/2 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: