9 tháng trước

Lịch chốt quyền cổ tức (8 - 15/1): Có doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tới 660%

Tổng hợp lịch chốt quyền trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX và UPCoM từ ngày 8 - 15/1.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (Mã: VCF) tỷ lệ 660%, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (Mã: DSN) tỷ lệ 36%, Công ty Cổ phần VIWACO (Mã: VAV) tỷ lệ 30%...

GDKHQ: Giao dịch không hưởng quyền. Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HOSE từ ngày 8 - 15/1 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên HNX từ ngày 8 - 15/1 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Tổng hợp lịch chốt quyền cổ tức trên UPCoM từ ngày 8 - 15/1 (Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp)

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: