8 năm trước

Lịch trả cổ tức bằng tiền tháng 1/2012

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX trong tháng 1/2012.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX trong tháng 1/2012.

Diễn biến giá cổ phiếu DNP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2010 sang ngày 5/1/2012 thay vì ngày 29/12/2011 như đã thông báo.

* Ngày 9/1/2012, Công ty cổ phần Nhựa Đồng nai (mã DNP-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2011 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 9/1/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 9/1/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 25%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 9/1/2012, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HSX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 10/1/2012, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HSX) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 10/1/2012, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HSX) trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 10/1/2012, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 11/1/2012, Công ty Cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HSX) trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/1/2012, Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã ADC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2011 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 13/1/2012, Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 13/1/2012, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã HOM-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 13/1/2012, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HSX) tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Hà Anh
Theo VnEconomy

Từ khóa: