6 năm trước

Liên ngành kiểm tra các cửa hàng xăng dầu Hà Nội

Ngày 19/6, 5 đoàn liên ngành Sở Công thương Hà Nội, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bắt đầu đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh, quy chuẩn xây dựng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 19/6, 5 đoàn liên ngành Sở Công thương Hà Nội, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã bắt đầu đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh, quy chuẩn xây dựng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN

Công tác kiểm tra tập trung vào các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nằm xen kẽ trong khu đông dân cư, các cửa hàng trong danh mục phải cải tạo, nâng cấp.

Sở Công thương Hà Nội cho biết đối với các cửa hàng vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, các đoàn kiểm tra sẽ kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Những cửa hàng không nằm trong quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu đã phê duyệt hoặc không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, Sở Công thương Hà Nội sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để kiên quyết xử lý, di chuyển, loại bỏ.

Hiện toàn thành phố có 465 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, một nửa số đó nằm trong nội thành, nơi có đông dân cư. Theo quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố sẽ xây dựng mới từ 312-347 cửa hàng từ nay đến năm 2020 và 31-50 cửa hàng từ năm 2020-2030 đồng thời xóa bỏ, giải tỏa, di dời 56 cửa hàng.

Số cửa hàng bị xóa bỏ là những cửa hàng không phù hợp quy hoạch phát triển chung của thành phố hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tháng 11/2012, Sở Công thương Hà Nội mới tiến hành công bố quy hoạch rộng rãi để các cơ quan, doanh nghiệp nắm được lộ trình, tiến độ thực hiện, các nội dung quy hoạch trên cơ sở phân loại, quyết định các điểm kinh doanh xăng dầu nào cần di dời, dẹp bỏ, phải cải tạo, nâng cấp…

Sở cũng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành nhưng do số cửa hàng kinh doanh xăng dầu lớn nên chưa thể kiểm tra hết.

Đinh Thị Thuận
theo TTXVN

Từ khóa: