khoảng 1 năm trước

Loay hoay xử lý vi phạm về đất đai

Trước hàng loạt dự án vi phạm pháp luật về đất đai được công bố trong thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý hạn chế và thiếu kiên quyết.

Trước báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số 5147/KH&ĐT-NNS, ngày 27/8/2018 về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt hoạt động, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4677/UBND-ĐT về việc kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố.

Hàng loạt dự án trong tình trạng bỏ hoang hàng chục năm

Nội dung công văn chỉ đạo: Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với nhóm 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động theo quy định: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện các thủ tục xử lý khác theo quy định.

Đối với nhóm 4 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động đối với nhà đầu tư cũ; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới để triển khai thực hiện dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định; là đầu mối đôn đốc nhà đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục triển khai dự án mới theo quy định; theo dõi, báo cáo đề xuất việc xử lý nếu các đơn vị này chậm triển khai.

Đối với nhóm 14 dự án chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2018. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan có trách nhiệm chủ động rà soát, kiểm tra, thực hiện thủ tục xử lý khác (nếu có) theo quy định.

Đối với nhóm 5 dự án cần tiếp tục rà soát: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý dứt điểm theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐND Thành phố tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16/8/2018, báo cáo UBND Hà Nội Thành phố trước ngày 05/10/2018.

Theo chỉ đạo của UBND TP, mỗi dự án bị chấm dứt hoạt động phải được lập thành hồ sơ xử lý riêng (bao gồm đầy đủ các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục được pháp luật quy định) và phải được quản lý, lưu trữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Địa phương còn thiếu cương quyết?

Trước đó, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn Hà Nội còn 20.587 trường hợp vi phạm và chậm triển khai dự án. Trong đó, diện tích đất xây dựng trái phép, sử dụng không đúng mục đích gần 300ha; chuyển nhượng trái quy định 12ha. Ngoài ra, còn 501ha đất nông nghiệp công ích, đất công, đất chưa sử dụng do UBND cấp xã quản lý đang để vi phạm với 13.927 trường hợp.

Theo ghi nhận từ ý kiến cử tri Thường trực HĐND TP Hà Nội, qua giám sát trực tiếp tại 8 quận, huyện, thành phố có 211 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, chậm triển khai và chưa có biện pháp khắc phục.

Nhiều đại biểu HĐND TP cho rằng, các tồn tại trên là do nhiều dự án triển khai chậm tiến độ; một số nhà đầu tư có biểu hiện giữ đất, không thực hiện thủ tục triển khai dự án. Một số dự án đã huy động vốn từ các đối tác nhưng chậm triển khai, không bàn giao nhà đúng tiến độ như cam kết dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài…

Đáng lưu ý, qua thanh kiểm tra, nhiều vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý đất đai đã được phát hiện nhưng kết quả xử lý còn hạn chế, chưa quyết liệt. Một số địa phương còn xem nhẹ hoặc không giám sát, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về đất đai nên khi được yêu cầu tổng hợp số liệu còn lúng túng, dẫn đến kết quả báo cáo chưa chính xác.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xử lý tồn tại vi phạm về đất đai trên địa bàn thành phố còn chậm là do công tác quản lý nhà nước của các địa phương hạn chế. Không chỉ thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm cũ, một số địa phương còn để phát sinh vi phạm mới, gây bức xúc trong nhân dân.

Để giải quyết các tồn tại trên, Sở Tài nguyên Môi trường khẳng định, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thanh, kiểm tra dự án có dấu hiệu vi phạm. Với dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, Sở sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP yêu cầu chủ đầu tư phải nộp ngân sách số tiền tương ứng với số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian dự án chậm tiến độ.

HỒNG HƯƠNG

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

Từ khóa: