3 tháng trước

Lợi nhuận của DATC 'lao dốc' trong năm 2018, bằng một nửa so với năm trước

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh gần 35% và giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận của DATC giảm một nửa trong năm 2018 chỉ còn 158,5 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), lợi nhuận của công ty cũng đã giảm 50% so với con số của năm trước chỉ đạt hơn 158 tỉ đồng.

Số liệu từ báo cáo cho thấy, nguyên nhân chính của việc sụt giảm mạnh lợi nhuận của DATC trong năm 2018 là doanh thu của công ty giảm mạnh 35% so với năm trước chỉ dạt 1.470 tỉ đồng. 

Đáng chú ý, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt lên 527 tỉ đồng, trong khi cuối năm trước chỉ là 73,6 tỉ đồng.

Trong năm 2018, tổng doanh số mua nợ và tài sản của DATC là 2.522 tỉ đồng. Trong đó gồm 2.494 tỉ đồng nợ và 29 tỉ đồng tài sản. DATC đã xử lí được tổng cộng hơn 1.389 tỉ đồng cả nợ và tài sản, thu hồi về khoảng 1.450 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng 18% tổng số dư nợ và tài sản còn tồn đọng cuối năm 2018 (gồm 5.977 tỉ đồng nợ và gần 245 tỉ đồng tài sản).

Bảng kết quả kinh doanh năm 2018 của DATC

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 Thay đổi %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.470,0 2.246,4 -34,6%
Doanh thu hoạt động tài chính 205,4 193,6 6,1%
Lợi nhuận gộp 14,4 330,0 -95,6%
Lợi nhuận khác 22,1 0,2 9166,5%
Lợi nhuận trước thuế 198,1 395,8 -50,0%
Lợi nhuận sau thuế 158,5 316,7 -50,0%

Nguồn: Ngọc Huyền tổng hợp từ BCTC DATC

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của DATC đạt 27.165 tỉ đồng, tăng 3,2% so với thống kê đầu năm. Trong đó, DATC đang đầu tư vào bất động sản với giá trị tài sản 47 tỉ đồng và các khoản đầu tư vốn góp vào văn phòng và các chi nhánh công ty ở ba thành phố lớn (Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng) là 710 tỉ đồng, giảm 2% so với năm trước.

Lợi nhuận của DATC lao dốc trong năm 2018, bằng một nửa so với năm trước - Ảnh 2.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DATC năm 2018. (Nguồn: BCTC của DATC).

Ngọc Huyền

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: