khoảng 1 tuần trước

Long An: Máy bay không người lái làm nông nghiệp

Vụ mùa năm nay trên các cánh đồng tại Long An xuất hiện những máy bay không người lái cùng làm nông, tăng hiệu quả và giúp sức rất nhiều cho bà con nông dân.

Theo VTC
Từ khóa: