3 năm trước

Lương Đại tướng quân đội là bao nhiêu từ tháng 7.2017?

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 145/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm

Ảnh chụp một phần bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

Theo đó, ban hành kèm theo là Danh mục bảng lương, nâng lương và phụ cấp áp dụng từ ngày 1.7.2017.

Đơn cử, cấp bậc quân hàm sĩ quan Thiếu úy có cấp hàm cơ yếu bậc 1, hệ số 4,20, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 5.460.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Trung úy, cấp hàm cơ yếu bậc 2, hệ số 4,60, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 5.980.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Thượng úy có cấp hàm cơ yếu bậc 3, hệ số 5,00, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 6.500.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Đại úy có cấp hàm cơ yếu bậc 4, hệ số 5,40, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 7.020.000 đồng.

Đối với cấp bậc quân hàm sĩ quan Thiếu tá có cấp hàm cơ yếu bậc 5, hệ số 6,00, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 7.800.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Trung tá có cấp hàm cơ yếu bậc 6, hệ số 6,60, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 8.580.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Thượng tá có cấp hàm cơ yếu bậc 7, hệ số 7,30, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 9.490.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Đại tá cấp hàm cơ yếu bậc 8, hệ số 8,00 sẽ có mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 10.400.000 đồng.

Cấp bậc quân hàm sĩ quan Thiếu tướng cấp hàm cơ yếu bậc 9, hệ số 8,60, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 11.180.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Trung tướng có hệ số 9,20, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 11.960.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Thượng tướng có hệ số 9,80, mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 12.740.000 đồng; Cấp bậc quân hàm sĩ quan Đại tướng sẽ có hệ số 10,40 với mức lương thực hiện từ 1.7.2017 là 13,520.000 đồng.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện cách tính luơng, phụ cấp, trợ cấp theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng.

Thông tư 145/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 31.7.2017.

Xuân Hải
Theo Lao Động

Từ khóa: