9 tháng trước

Một nhà đầu tư bị phạt do không báo cáo thay đổi lượng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Linh Quân (địa chỉ: 75/29 Đường 48, KP6 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Quân bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 9/5/2017, ông Lê Linh Quân - chủ tài khoản số 001C578999 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã mua 2.400 cổ phiếu VES của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 448.300 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 4,98%) lên 450.700 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ 5,0%). Ngày 21/7/2017, ông bán 210.400 cổ phiếu VES, làm giảm số lượng cổ phiếu sở hữu từ 656.400 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 7,28%) xuống 388.000 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 4,3%).

Bên cạnh đó, ông Quân còn bị phạt 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Ngày 11/5/2017, ông mua 58.900 cổ phiếu VES, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 450.700 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 5,0%) lên 548.900 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 6,08%), (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%). Ngày 13/07/2017 ông mua 58.000 cổ phiếu VES, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 598.400 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 6,639%) lên 656.400 cổ phiếu VES (chiếm tỷ lệ: 7,28%), (tăng từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7%).

Tổng mức phạt với ông Quân là 92,5 triệu đồng. Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 5và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP./.

Hồng Quyên

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Từ khóa: