9 tháng trước

Mỹ hủy bỏ rà soát thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam

Thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông báo hủy bỏ rà soát hành chính thuế Chống trợ cấp đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam giai đoạn 1/1/2016 – 31/12/2016.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam với mã HS 7317.00.55.02, 7317.00.55.03, 7317.00.55.05, 7317.00.55.07, 7317.00.55.08, 7317.00.55.11, 7317.00.55.18, 7317.00.55.19, 7317.00.55.20, 7317.00.55.30, 7317.00.55.40, 7317.00.55.50, 7317.00.55.60, 7317.00.55.70, 7317.00.55.80, 7317.00.55.90, 7317.00.65.30, 7317.00.65.60; 7317.00.75.00, 7907.00.60.00 và 8206.00.00.00 sẽ chính thức không bị rà soát hành chính lệnh áp thuế chống trợ cấp.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, theo quy định của pháp luật Mỹ, nếu một bên yêu cầu rà soát rút yêu cầu rà soát đúng hạn (trong vòng 90 ngày kể từ ngày DOC ban hành thông báo khởi xướng rà soát) và không có bên nào khác yêu cầu rà soát, DOC sẽ hủy bỏ rà soát hành chính đối với các công ty được rút yêu cầu rà soát.

Trước đó, DOC đã thông báo rà soát hành chính lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm đinh thép của Việt Nam vào ngày 3/7. Ngày 31/7, nguyên đơn đã yêu cầu rà soát hành chính đối với 14 công ty xuất khẩu của Việt Nam.

Căn cứ trên yêu cầu này, ngày 13/9, DOC đã thông báo khởi xướng điều tra rà soát. Tuy nhiên, ngày 28/9, nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát đúng hạn đối với toàn bộ 14 công ty nói trên, do đó DOC đã hủy bỏ đợt rà soát hành này.

Căn cứ quyết định này, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) xem xét thuế chống trợ cấp các lô hàng nhập khẩu ở mức tương đương với mức tiền đặt cọc theo thuế chống trợ cấp ước tính tại thời điểm nhập khẩu hoặc chuyển kho tiêu thụ trong giai đoạn 1/1/2016 - 31/12/2016.

Lyly Cao
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: