khoảng 1 năm trước

Nam Định bứt phá để sớm cán đích Nông thôn mới

Sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018, đời sống nông thôn ở Nam Định đã được cải thiện đáng kể, xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay. Với việc phát huy truyền thống và nỗ lực thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đã đưa địa phương này dẫn đầu cả nước trong xây dựng Nông thôn mới.

Nam Định hiện là một trong những địa phương có thành tích cao nhất cả nước trong xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn. Thành quả này có được nhờ UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo dẫn đầu trực tiếp kiểm tra, làm việc tại cơ sở, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các huyện thực hiện các tiêu chí khó, nhất là tiêu chí về Môi trường, Sản xuất, Y tế…

  Đường giao thông nông thôn tỉnh Nam Định
Đường giao thông nông thôn tỉnh Nam Định

Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), nhân dân Nam Định được ghi nhận đã có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Với 203/209 xã, thị trấn (bằng 97%) và 5/10 huyện đạt chuẩn NTM, (trong đó riêng năm 2017 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy ) đạt chuẩn NTM, Nam Định trở thành điểm sáng, nằm trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM. Nhờ đó, tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM từ năm 2016 đến tháng 9-2018 của tỉnh đạt gần 7.730 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 429,6 tỷ đồng, chiếm 5,6%; vốn ngân sách tỉnh 604,88 tỷ đồng, chiếm 7,8%; vốn ngân sách huyện 166,622 tỷ đồng, chiếm 2,2%; vốn ngân sách xã 1.244,33 tỷ đồng, chiếm 16,1%...

Sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2018, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường ở nhiều địa phương tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện sống và làm việc của người dân nông thôn. Toàn tỉnh đã cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 1.984,6km đường giao thông nông thôn; trong đó có 330,5km đường trục xã, 386,2km đường trục thôn xóm, 578km đường trong ngõ, 690km đường trục chính nội đồng; lắp thêm 8 cụm đèn tín hiệu giao thông ở các huyện. Tỉnh đã đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới 5.190 công trình thủy lợi cấp xã; nạo vét và đào đắp kênh mương được trên 2,055 triệu m3 đất. Hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu nước chủ động cho 100% diện tích canh tác. Đã xây mới và cải tạo, nâng cấp 496 trạm biến áp; 1.503,5km đường dây hạ thế.

Các địa phương đã đầu tư cải tạo nâng cấp và xây mới 3,505 phòng học (Mầm non 881 phòng, Tiểu học 1,302 phòng, cấp THCS 1,082 phòng, THPT 240 phòng). Các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh Xuân Trường, Giao Thủy, Nam Trực có trên 60% số trường THPT đạt chuẩn. 100% số xã đạt Tiêu chí trường học, tăng 19, 7% so với năm 2015. Toàn tỉnh đã xây mới và cải tạo, nâng cấp 45 nhà văn hóa xã, 423 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, xóm; quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Tiếp tục đầu tư tu sửa 114 điểm Bưu điện văn hóa xã; đài truyền thanh xã và hệ thống loa đến các thôn, xóm thường xuyên được cải tạo, nâng cấp.

Chất lượng các dịch vụ viễn thông và internet ở nông thôn tiếp tục được nâng cao góp phần đảm bảo việc các địa phương ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Xây mới và cải tạo, nâng cấp 58 chợ nông thôn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lưu thông hàng hóa của nhân dân. 26 trạm y tế xã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới và bổ sung các thiết bị, dụng cụ y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân cũng như quản lý dịch bệnh trên địa bàn. Hoàn thành 4 dự án cấp nước sạch nông thôn, đến nay tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 99,7%; trong đó 63,4% số hộ sử dụng nước sạch. Xây dựng mới 44 lò đốt rác, 5 bãi chôn lấp xử lý rác thải và 2.454 hầm bi-ô-ga xử lý chất thải chăn nuôi…

Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm đạt bình quân 7%/năm; tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng từ 76% năm 2015 lên 79,26% năm 2017, tỷ trọng nông, lâm, thủy sản giảm từ 24% năm 2015 xuống còn 20,74% năm 2017. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản, CN-TTCN và ngành nghề nông thôn tiếp tục phát triển tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển toàn diện; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM được đông đảo nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia; các thiết chế văn hóa cơ sở được phát huy trong xây dựng nếp sống văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân. Các chính sách xã hội và công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo.

Từ nay đến năm 2020, đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Nam Định phấn đấu trong năm 2018 các xã còn lại đạt chuẩn NTM. Đối với cấp huyện phấn đấu huyện Vụ Bản, Ý Yên và Thành phố Nam Định được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2018; huyện Nam Trực và Mỹ Lộc được công nhận đạt chuẩn NTM trong quý II-2019. Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1-1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70-75%.

Chương trình mục tiêu xây dựng NTM của Nam Định đang vào giai đoạn “nước rút” với những thách thức mới song nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệt là tư tưởng trông chờ, ỷ lại đã được khắc phục là những điều kiện thuận lợi để tạo động lực vượt qua khó khăn. Nam Định đang từng ngày khoác lên mình một diện mạo mới với tinh thần “bứt tốc” về đích, thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đinh Thiện
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: