5 năm trước

Năm ngành tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất quý II/2014

Trong quý II/2014, 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất gồm sản xuất, chiếm 17% nhu cầu tuyển dụng nhân sự; hàng tiêu dùng/bán lẻ, chiếm 14%; tài chính-ngân hàng-bảo hiểm, chiếm 10%; công nghệ thông tin, chiếm 9%; dệt may chiếm 7%.


Ngân hàng là một trong những ngành tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất trong quý II. (Ảnh: TTXVN)

Đây là kết quả phân tích nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao cấp trong quý II do Công ty Tuyển dụng nhân sự cấp cao Navigos Search vừa công bố.

Trong số 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất trong quý này, đáng chú ý là ngành hàng tiêu dùng/bán lẻ có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh lên tới 14% so với 6% trong quý I. Bên cạnh đó, dệt may đã lần đầu tiên lọt vào top 5 ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất.

Đánh giá về nhu cầu tuyển dụng trong quý II, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc điều hành Navigos Search cho biết, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn so với Hà Nội.

“Mức lương được trả cao nhất trong quý II này cũng thuộc về doanh nghiệp hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công nghệ sinh học cho vị trí giám đốc kinh doanh với mức lương là 161 triệu đồng/tháng. Còn tại Hà Nội, mức lương cao nhất được dành cho vị trí giám đốc nhân sự của một tập đoàn sản xuất với mức 147 triệu đồng /tháng,” bà Nguyễn Thị Vân Anh nói.

Cũng trong quý này, Navigos Search đã thống kê thêm về các lĩnh vực được trả lương cao nhất từ 1.000 USD trở lên. Tại Hà Nội, 3 lĩnh vực được trả lương cao nhất gồm: dịch vụ tài chính, kỹ thuật, bán hàng và tiếp thị. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lĩnh vực bán hàng và tiếp thị được trả lương cao nhất.

Điều đáng lưu ý trong quý II tại thành phố Hồ Chí Minh là nhiều ngành hàng từ dược phẩm, bán lẻ, khách sạn, sản xuất, hàng tiêu dùng…đều có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhân sự cấp cao trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị và sẵn sàng trả lương cao cho những nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tiếp theo, lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin là hai lĩnh vực cũng được trả lương cao nhất trong quý II tại thành phố này.

Dựa trên thống kê nhanh của Navigos Search, bà Nguyễn Thị Vân Anh dự báo 3 ngành sẽ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao nhiều nhất trong quý III sẽ là công nghệ thông tin, hàng tiêu dùng và dệt may. Những ngành này lần lượt chiếm tỷ lệ là 19%, 13% và 11% trong tổng số yêu cầu tuyển dụng nhân sự cấp cao trong 10 ngày đầu tiên của tháng 7.

Hồng Kiều
theo Vietnam+

Từ khóa: