6 năm trước

Nghệ An thu hút trên 15.266 tỷ đồng từ các dự án ODA

Tại Nghệ An, hiện có 36 chương trình, dự án ODA đang triển khai, với tổng mức đầu tư trên 15.266 tỷ đồng; trong đó vốn ODA chiếm 76% và vốn đối ứng chiếm 24%.

Tại Nghệ An, hiện có 36 chương trình, dự án ODA đang triển khai, với tổng mức đầu tư trên 15.266 tỷ đồng; trong đó vốn ODA chiếm 76% và vốn đối ứng chiếm 24%.


Ông Okiura Fumikio, Phó trưởng đại diện JICA kiểm tra hệ thống thủy lợi ở Nghệ An.
(Nguồn: nghean.gov.vn)

Riêng năm nay, Nghệ An thu hút được 9 dự án vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, nông nghiệp phát triển nông thôn, thoát nước và xây dựng bệnh viện.

Tại Nghệ An, tuy các chương trình, dự án ODA được triển khai một cách tích cực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhưng việc thực hiện đang bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Nổi lên là nhu cầu vốn đối ứng của các dự án ODA là khá lớn, trong khi khả năng cân đối của ngân sách tỉnh còn hạn chế. Bên cạnh đó, chính sách giải phóng mặt bằng cho các dự án ODA chưa thống nhất, do đó còn tình trạng nhiều dự án bị chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Cơ cấu tổ chức và phân cấp trong quản lý và sử dụng vốn ODA cũng bộc lộ nhiều tồn tại, chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó, cán bộ phụ trách các dự án ODA còn ít, năng lực hạn chế, yếu về kỹ năng hợp tác quốc tế và ngoại ngữ.

Khắc phục tình trạng trên, năm 2014, Nghệ An tiếp tục vận động thu hút các dự án ODA đã được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phê duyệt trong danh mục kêu gọi tài trợ, viện trợ. Đồng thời tranh thủ vận động các dự án có quy mô lớn theo định hướng ưu tiên của tỉnh đã được xác định trong danh mục ưu tiên vận động ODA.

Đối với các chương trình, dự án ODA do các bộ, ngành quản lý, tỉnh Nghệ An chủ trương giao các sở, ngành chú trọng nắm thông tin từ các bộ, ngành Trung ương để đăng ký tham gia chương trình, dự án.

Tỉnh cũng thực hiện lồng ghép các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ vào kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, địa bàn, kết hợp đồng bộ với việc thực hiện các dự án liên quan khác để phát huy hiệu quả đầu tư.

Nguyễn Văn Nhật
theo TTXVN

Từ khóa: