9 tháng trước

Nhà máy gạch xâm phạm đê điều - vì sao khó xử lý

Đã có rất nhiều cuộc kiểm tra, nhiều biên bản được lập, nhiều các cấp các ngành cùng vào cuộc trước vi phạm này. Tuy nhiên, hành vi xâm phạm đê điều nghiêm trọng này chỉ vào cuối năm 2017 mới được các cơ quan chức năng vào cuộc ráo riết. Vậy nguyên nhân của việc chậm trễ này được lý giải như thế nào...?

Theo ANTV
Từ khóa: