8 năm trước

Nhà nước sẽ độc quyền sản xuất vàng miếng

Dự thảo Nghị định quản lý thị trường vàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ.

Dự thảo Nghị định quản lý thị trường vàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2011.

Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý thị trường vàng do Thống đốc trình.

Theo đó, việc xây dựng, ban hành Nghị định sẽ đảm bảo yêu cầu Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, công nhận và bảo vệ quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức cá nhân, hạn chế việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế, huy động mọi nguồn lực trong xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trình Chính phủ xem xét.

Bên cạnh đó, Chính phủ thống nhất về nguyên tắc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II/2011 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử.

Theo Quyết định 21/2011 và Quyết định 54/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp thuộc nhóm trên được gia hạn nộp thuế 1 năm, do vậy số thuế doanh nghiệp phải nộp quý I, II/2011 sẽ được gia hạn nộp sang quý III và quý IV/2012.

Trước đó, Tuổi trẻ dẫn thông tin từ ông Ngô Hữu Lợi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, dự kiến số thuế gia hạn trong hai quý này là hơn 7.843 tỷ đồng.

Nghị quyết phiên họp tháng 12 của Chính phủ
Mộc Thạch
Theo Tài Chính
Từ khóa: