khoảng 1 năm trước

NHCSXH đề xuất giữ nguyên mức lãi suất cho vay NƠXH năm 2019

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Hội đồng quản trị của NHCSXH đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi năm 2019 đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 4,8%/năm.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP: của Chính phủ “Lãi suất cho vay ưu đãi tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ”.

Tiếp tục triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội, năm 2019, ngân sách nhà nước bố trí cho NHCSXH số vốn 663 tỷ đồng, cùng với 50% do NHCSXH tự huy động được Trung ương cấp bù lãi suất, tổng nguồn vốn cho vay của chương trình là 1.326 tỷ đồng.

Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: