4 tháng trước

Nhiều mảng kinh doanh sụt giảm, lợi nhuận Bac A Bank tăng nhờ giảm gần 40% chi phí dự phòng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Bac A Bank đạt hơn 518 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kì năm trước.

1-7881-1555918646
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ảnh: Bac A Bank)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB), lợi nhuận trước thuế luỹ kế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt hơn 646 tỉ đồng, tăng gần 11% so với cùng kì năm trước, bằng 70,2% so với kế hoạch cả năm (920 tỉ đồng).

Trong kì, chỉ hai mảng hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần đạt 1.430 tỉ đồng, tăng 17,3% so với cùng kì năm trước, đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh gần 78% mang về 65,4 tỉ đồng.

Trong khi đó, những mảng kinh doanh còn lại đều sụt giảm. Cụ thể, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm gần 68%; lãi thuần từ đầu tư chứng khoán giảm hơn 95%; lãi thuần từ hoạt động khác giảm 29%;...

Kết quả này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 3,6%. Nhờ cắt giảm gần 40% chi phí dự phòng rủi ro trong kì nên lợi nhuận của ngân hàng mới quay đầu tăng trưởng.

Screen Shot 2019-10-17 at 16
Kết quả kinh doanh của Bac A Bank trong 9 tháng đầu năm 2019 (Nguồn: BCTC Bac A Bank)

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 100.179 tỉ đồng, tăng 3,2%, trong đó cho vay khách hàng đạt 69.831 tỉ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 4,3% với 75.680 tỉ đồng.

Số dư nợ xấu nội bảng của Bac A Bank tăng nhẹ với 504 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu giảm từ 0,76% (cuối năm 2018) xuống 0,72%. Ngân hàng cũng còn hơn 473 tỉ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 373 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-10-17 at 16
Một số chỉ tiêu tài chính của Bac A Bank vào cuối tháng 9/2019 (Nguồn: BCTC Bac A Bank)

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: