Công ty Hồng Lam Xuân Thành “tự điều chỉnh dự án”, rừng phòng hộ bị xâm phạm?

Công ty Hồng Lam Xuân Thành “tự điều chỉnh dự án”, rừng phòng hộ bị xâm phạm?

khoảng 1 tuần trước

Quá trình thực hiện dự án “Quản lý, bảo vệ vào sử dụng rừng phòng hộ ven biển” (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành có dấu hiệu không tuân thủ theo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hà Tĩnh, xâm phạm rừng phòng hộ, xây dựng công trình kiên cố trong khu vực này.