7 năm trước

Phí sử dụng đường bộ tại Hà Nội: Xe máy thu tối đa 150.000 đồng/năm

Tại kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Hà Nội (dự kiến khai mạc ngày 1/7), tờ trình về ban hành, thay thế một số loại phí, lệ phí sẽ được xem xét thông qua, trong đó có phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Tại kỳ họp thứ 7 của HĐND TP Hà Nội (dự kiến khai mạc ngày 1/7), tờ trình về ban hành, thay thế một số loại phí, lệ phí sẽ được xem xét thông qua, trong đó có phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Theo đề án do Sở GTVT thành phố xây dựng, người dân Thủ đô sẽ phải nộp mức phí mức tối đa theo khung quy định của Bộ Tài chính.


Hà Nội dự kiến sẽ áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ tối đa đối với xe máy.
Ảnh: L.M

Sẽ lỗ trên 200 tỷ đồng mỗi năm

Theo đề xuất của Sở GTVT Hà Nội, thành phố sẽ áp dụng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy mức tối đa trong khung quy định của Bộ Tài chính (khung của Bộ Tài chính quy định: loại dung tích xy lanh đến 100cm3 sẽ thu mức từ 50.000 – 100.000 đồng/năm; Loại có dung tích xy lanh trên 100cm3 có mức thu từ 100.000 – 150.000 đồng/năm).

Trường hợp được miễn phí

Đề án của Sở GTVT nêu các trường hợp được miễn phí: Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo.

Sở GTVT thành phố cho rằng, đặc thù của Hà Nội là Thủ đô, với lưu lượng xe, tần suất xe lưu thông trên đường phố rất lớn (tính đến hết năm 2012 có hơn 4,5 triệu xe mô tô), cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thành phố luôn được đầu tư xây dựng hiện đại, duy tu duy trì thường xuyên đáp ứng tiêu chuẩn Thủ đô của đất nước (kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm khoảng trên 844 tỷ đồng). Việc thu phí sử dụng đường bộ là để sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống đường bộ địa phương. Tuy nhiên, theo tính toán của Sở, áp dụng mức thu phí tối đa vẫn chưa đủ bù đắp kinh phí bảo trì đường bộ hàng năm.

Sở GTVT thành phố dẫn chứng, giả sử lượng xe mô tô trên địa bàn thành phố có 1/3 là xe 100 cm3 và 2/3 lượng xe trên 100 cm3 thì số tiền thu được một năm đối với xe mô tô đến 100 cm3 là hơn 150 tỷ đồng, số tiền thu được đối với xe mô tô trên 100 cm3 là trên 454 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của TP Hà Nội khoảng 600 tỷ đồng/năm. Trong khi đó, số tiền thành phố chi cho bảo trì đường bộ hàng năm lên tới trên 844 tỷ đồng. Theo tính toán trên, trong trường hợp HĐND thành phố thông qua phương án với mức thu tối đa, thành phố sẽ vẫn lỗ trên 200 tỷ đồng/năm, chưa tính chi phí để thu được số tiền trên.


Lượng xe lớn, gầm cầu vượt cũng được sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời.

Phường, xã thu - tổ dân phố hướng dẫn

Về phương án thu và việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy, theo đúng gợi ý của Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội đề xuất phương án giao UBND xã, phường, thị trấn thu phí đối với xe máy của tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn. Trong đó, UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố hoặc thôn hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. Thành phố cũng kiến nghị quyđịnh mức để lại cho cấp xã, phường, thị trấn bằng mức tối đa quy định của Bộ Tài chính là 10% tổng số phí thu được đối với cấp phường, thị trấn và 20% đối với cấp xã.

Với chủ phương tiện, thành phố hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp phí như sau: Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 1/1/2013 thì tháng 7/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng. Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 1/1/2013 trở đi thì việc kê khai, nộp phí được quy định: Thời điểm phát sinh từ 1/1 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện phải kê khai, nộp phí với mức thu bằng ½ mức thu năm. Thời điểm khai, nộp chậm nhất là ngày 31/7; Thời điểm phát sinh từ ngày 1/7 đến 31/12 hàng năm, chủ phương tiện thực hiện việc khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1) và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

Lê Minh
theo GĐ&XH

Từ khóa: