4 tháng trước

Phúc khảo từ 0 lên 9 điểm, lỗi do ai?

Nhiều bài thi trắc nghiệm của thí sinh tại Tây Ninh sau phúc khảo tăng mạnh, đặc biệt có bài tăng gần 9 điểm. Sự việc này đang đặt ra những vấn đề trong chấm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm nay

Theo VTC
Từ khóa: