6 năm trước

Sản lượng nhiều mỏ dầu của PVN không đạt kế hoạch

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong 6 tháng đầu năm 2013 gặp nhiều khó khăn khi sản lượng khai thác dầu khí ở nhiều mỏ không đạt kế hoạch đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong 6 tháng đầu năm 2013 gặp nhiều khó khăn khi sản lượng khai thác dầu khí ở nhiều mỏ không đạt kế hoạch đề ra.


Vận hành khai thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ. Ảnh: Hà Thái/TTXVN

Theo PVN, các mỏ có sản lượng khai thác thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch gồm Mỏ Rạng Đông - Phương Đông chỉ đạt 98% kế hoạch, mỏ Chim Sáo bằng 90%, lô PM304 đạt 42,6%, Nhennhexky (Nga) đạt 94% và mỏ Junin 2 (Venezuela) đạt gần 42%.

Trong khi đó, giá dầu thô trung bình trong 6 tháng qua chỉ là 112 USD/thùng, giảm 11 USD/thùng so với cùng kỳ 2012. Vì vậy, doanh thu của PVN trong 6 tháng đã giảm 2,25% so với cùng kỳ và nộp ngân sách Nhà nước chỉ tăng 1% so với cùng kỳ 2012.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra theo kế hoạch, trong những tháng còn lại của năm, PVN tiếp tục đôn đốc, giám sát thực hiện đúng tiến độ và thu xếp vốn đủ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn; chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đầu tư các dự án theo kế hoạch.

PVN cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác ở trong và ngoài nước, đảm bảo hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hết 6 tháng đầu năm, PVN vẫn đảm bảo sản lượng khai thác quy dầu đạt 12,58 triệu tấn, trong đó, dầu thô đạt 8,3 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2012; khí đạt 5,3 tỷ m3 tăng 7,8% so với cùng kỳ; khí hóa lỏng đạt gần 347.000 tấn.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, PVN đã có 4 phát hiện dầu khí mới và đã đưa mỏ Hải Sư Trắng vào khai thác.

Nguyễn Kim Anh
theo TTXVN

Từ khóa: