7 năm trước

Sắp chết vẫn... 'bá đạo'

Hai người đang leo núi thì một người trượt chân rơi xuống...

Hai người đang leo núi thì một người trượt chân rơi xuống...

Hai người đang leo núi thì một người trượt chân rơi xuống, người kia ngoái lại hét:

- Có sao khônggggg??

- Chưa biết, vẫn đang r..ơ..i...i.

Theo Datviet

Từ khóa: