8 tháng trước

SCIC chào bán số cổ phần hơn 4.400 tỷ đồng tại Vinaconex

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán lô cổ phần hơn 4.400 tỷ đồng của mình tại Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), mã giao dịch chứng khoán VCG.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ triển khai bán toàn bộ cổ phần của mình (trị giá 4.417.106.730.000 đồng) tại Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), mã giao dịch chứng khoán VCG theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Theo đó, SCIC sẽ chào bán 254.901.153 cổ phần chiếm 57,71% cốn điều lệ tại Vinaconex. Số cổ phần trên sẽ được bán đấu giá công khai theo lô qua HNX. Dự kiến thời gian tổ chức vào quý IV/2018.

Các đối tượng được tham gia đấu giá gồm: Nhà đầu tư trong nước (cá nhân, tổ chức); Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, tổ chức); Các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư (trường hợp các tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần đăng ký mua của từng nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký mua và đảm bảo giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Vinaconex là 49%).

SCIC cho biết trong thời gian sớm nhất có thể sẽ có thông tin công bố theo quy định về chi tiết cuộc đấu giá.

Mạnh Cường

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: