Tag
1 kết quả

Tin tức về "Thông tư số 19/2016/TT-NHNN"

11 tháng trước

Sẽ cho phép rút tiền mặt qua POS tại các đơn vị chấp hành thẻ

Theo dự thảo sửa đổi Thông tư 09, NHNN cho phép các đơn vị chấp nhận thẻ cung ứng dịch vụ rút tiền mặt từ thẻ qua POS theo thông lệ quốc tế. Hạn mức rút không quá 30 triệu đồng đối với ngoại tệ tại nước ngoài và 5 triệu đồng đối với giao dịch trong nước.