Tag
2 kết quả

Tin tức về "VNM ETF"

8 tháng trước

BSC dự báo VRE và GEX vào danh mục FTSE, có thể bổ sung PLX trong rổ ETF VNM

BSC dự báo FTSE ETF sẽ thêm mới VRE, GEX với tỷ trọng dự kiến lần lượt là 8,9% và 1,2%. Bên cạnh đó sẽ loại GTN do thanh khoản.

khoảng 1 năm trước

ROS chính thức vào danh mục VNM ETF, PVD và PVS bị loại

Dự kiến, VNM ETF sẽ chi khoảng 19,2 triệu USD để mua ROS, tương ứng khối lượng khoảng 4,14 triệu cổ phiếu.