Trang chủ  / Tags / VNM ETF
Tag: VNM ETF
BSC dự báo VRE và GEX vào danh mục FTSE, có thể bổ sung PLX trong rổ ETF VNM  BSC dự báo VRE và GEX vào danh mục FTSE, có thể bổ sung PLX trong rổ ETF VNM

26/02/2018

BSC dự báo FTSE ETF sẽ thêm mới VRE, GEX với tỷ trọng dự kiến lần lượt là 8,9% và 1,2%. Bên cạnh đó sẽ loại GTN do thanh khoản.

ROS chính thức vào danh mục VNM ETF, PVD và PVS bị loại  ROS chính thức vào danh mục VNM ETF, PVD và PVS bị loại

10/06/2017

Dự kiến, VNM ETF sẽ chi khoảng 19,2 triệu USD để mua ROS, tương ứng khối lượng khoảng 4,14 triệu cổ phiếu.