Tag
1 kết quả

Tin tức về "ai là chủ công ty sông mã"

5 tháng trước

Dự án BT của Công ty Sông Mã: gần 20ha đất vàng đổi 455m đường

Gần 8,5ha đất đổi dự án BT 40 tỷ đồng, hay 19,36ha đất TP Thanh Hóa đổi 455m đường. Dường như, Công ty Sông Mã đang được tỉnh Thanh Hóa dành nhiều ưu ái đặc biệt.