Tag
1 kết quả

Tin tức về "báo The Washington Times"

khoảng 1 năm trước

Báo Mỹ đăng tải trang trọng bài viết của Chủ tịch nước về APEC

Ngày 6/11, trang nhất tờ thời báo The Washington Times, Mỹ đã đăng dòng tít lớn bài viết "APEC Việt Nam 2017, thúc đẩy tương lai chia sẻ trong một thế giới đầy biến động" của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp diễn ra APEC tại Việt Nam.