Tag
1 kết quả

Tin tức về "báo cáo tài chính sau soát xét"

2 năm trước

Sau kiểm toán, Quốc Cường Gia Lai lãi thêm 14 tỷ đồng, có 236 tỷ đồng cho mượn không lãi suất

Lợi nhuận gộp tăng thêm 20 tỷ đồng cùng việc ghi nhận thêm lãi từ công ty liên doanh, liên kết làm lãi sau thuế của Quốc Cường Gia Lai tăng lên 229 tỷ đồng.