Tag
2 kết quả

Tin tức về "bội thu"

4 tháng trước

Vụ mùa 2019, người trồng vải "đại thắng"

Dù mất mùa nhưng vụ mùa năm nay, giá vải cao gấp 3,4 lần cùng kỳ những năm trước, người trồng vải tại nhiều địa phương có một vụ mùa "đại thắng"

8 tháng trước

Bội chi ngân sách đầu năm 2019 khoảng 13,4 nghìn tỷ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong 15 ngày đầu tháng 1/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, chi đạt 44,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, bội chi ngân sách khoảng 13,4 nghìn tỷ đồng.