Tag
1 kết quả

Tin tức về "cao tốc trên tuyến Bắc - Nam"

10 tháng trước

Quốc hội quyết làm cao tốc Bắc - Nam 118 nghìn tỷ đồng

Sáng 22/11, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.