Tag
1 kết quả

Tin tức về "câu chuyện"

2 tháng trước

Nghịch lí: Tăng lương, tin buồn của người lao động

Nhiều lao động khi nghe tin lương tối thiểu vùng tăng từ năm 2020 nhưng ai nấy đều có tâm trạng chung, lương tăng thì giá sinh hoạt cũng tăng nên họ lại càng phải "giật gấu vá vai".