Tag
4 kết quả

Tin tức về "cho vay trung dài hạn"

8 tháng trước

Tỉ lệ tối đa 30% vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2022?

Theo Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, lộ trình giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ gồm 3 giai đoạn. Dự kiến đến năm 2022, tỉ lệ này sẽ được giảm xuống còn tối đa là 30%.

9 tháng trước

Ngân hàng “khát” vốn trung dài hạn

Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh huy động vốn các kỳ hạn dài nhằm chủ động chuẩn bị cho lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn của ngân hàng Nhà nước (NHNN).

9 tháng trước

VPBank muốn chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Ngày 10/6 tới, VPBank sẽ chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến thông qua phương án chào bán và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế.

khoảng 1 năm trước

Chỉ cho vay trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ đến 30/9/2019

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28/12.