Tag
1 kết quả

Tin tức về "Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia"

4 tháng trước

NHNN điều động Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia sang VAMC

Ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền quốc gia được điều động giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VAMC.