Tag
1 kết quả

Tin tức về "Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha"

3 tháng trước

Thu hồi thuốc dị ứng Unicet của Công ty Dược Trung ương Codupha

Cục Quản lý Dược đã có văn bản số 12898/QLD-CL về việc đình chỉ thuốc không đạt chất lượng đối với Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha.