Tag
2 kết quả

Tin tức về "công ty sông mã"

6 tháng trước

Dự án BT của Công ty Sông Mã: gần 20ha đất vàng đổi 455m đường

Gần 8,5ha đất đổi dự án BT 40 tỷ đồng, hay 19,36ha đất TP Thanh Hóa đổi 455m đường. Dường như, Công ty Sông Mã đang được tỉnh Thanh Hóa dành nhiều ưu ái đặc biệt.

8 tháng trước

Năng lực chủ đầu tư dự án Khu đô thị Núi Long ra sao?

Công ty Sông Mã đứng đầu liên danh thực hiện dự án Khu đô thị Núi Long có tổng mức đầu tư hơn 1.126 tỷ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng gần 250 tỷ đồng, song chủ đầu tư mới nộp được 98 tỷ đồng. Trong khi, tỉnh Thanh Hóa đã giao hàng chục ha đất sạch cho Công ty Sông Mã.