Tag
1 kết quả

Tin tức về "điệu hát xoan"

7 tháng trước

Ngược miền trung du nghe điệu hát xoan Phú Thọ

Ngược dòng về miền trung du đất Tổ, lắng nghe những câu chuyện của người đi trước, hiểu hơn về điệu thức hào hùng của cha ông…