Tag
1 kết quả

Tin tức về "dự án Green Star Sky Garden"

8 tháng trước

Đại gia Hưng Lộc Phát có “gài bom” khách hàng?

Mặc dù chưa đủ các điều kiện để đưa vào kinh doanh bất động sản theo quy định của luật pháp hiện hành, thế nhưng chủ đầu tư dự án Green Star Sky Garden (Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hưng Lộc Phát) đã tiến hành giao dịch để huy động vốn.