Tag
1 kết quả

Tin tức về "Gây hại"

2 năm trước

Bổ sung những vitamin, khoáng chất này không chỉ phí tiền mà còn có thể gây hại

Nhiều Vitamin và khoáng chất rất cần cho sức khỏe nhưng không có nghĩa nó là cứu cánh để bạn không phải vào viện hay sống khỏe mạnh hơn. Chưa kể, một số loại còn gây hại.