Tag
1 kết quả

Tin tức về "Ghép giác mạc thành công"

4 tháng trước

Bệnh viện Trung ương Huế: Ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân mù

Trung tâm Mắt- Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) vừa triển khai ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân mù hàng chục năm. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tập thể y bác sỹ tại bệnh viện này tiến hành ghép giác mạc từ nguồn giác mạc của một người hiến tặng vừa qua đời.