Tag
1 kết quả

Tin tức về "giao thông Hà Nội"

khoảng 1 tháng trước

Hạn chế xe máy ở nội đô, Hà Nội giải bài toán giao thông từ "ngọn"?

Hà Nội đang nghiên cứu, xây dựng lộ trình hạn chế xe cá nhân nhưng gây những hoài nghi trong dư luận.