Tag
1 kết quả

Tin tức về "gongcha"

6 tháng trước

Toocha tiếp quản toàn bộ mặt bằng chuỗi trà sữa Ten Ren, vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với Gongcha?

Ten Ren rút lui khỏi thị trường, trà sữa Toocha tiếp quản hầu hết 23 cửa hàng của chuỗi này. Sở hữu được hệ thống cửa hàng sẵn có ở vị trí đẹp, Toocha đang nhanh chóng mở rộng hệ thống với tham vọng chiếm lĩnh thị trường trà sữa.