Tag
1 kết quả

Tin tức về "học tập nghị quyết"

khoảng 1 năm trước

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 và Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn

Trong ba ngày 22-24/11/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.