Tag
1 kết quả

Tin tức về "khi chưa được giao"

7 tháng trước

Chưa giao đất nhưng vẫn cố xây dựng thủy điện

Nhà máy Thủy điện Chu Va 2. Đến nay, công trình này chưa được chính quyền địa phương giao đất (tổng diện tích thực hiện dự án là hơn 12 ha) do vướng mắc trong công tác đền bù với người dân. Mặc dù vậy, chủ đầu tư vẫn tiến hành xây dựng dự án.