Tag
2 kết quả

Tin tức về "Ngân hàng Hàn Quốc"

khoảng 1 năm trước

Shinhan Bank Việt Nam được phép kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam được phép kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế từ ngày 1/10.

2 năm trước

Ngân hàng Hàn Quốc đóng cửa văn phòng đại diện tại TP HCM

NHNN đã quyết định thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam được cấp cho Ngân hàng KEB Hana tại TP HCM. Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định ngân hàng phải thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện này.