Tag
2 kết quả

Tin tức về "Ngân hàng Xây dựng"

khoảng 1 tháng trước

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng tháng 10/2019 cao nhất là 8,8%/năm

Mức lãi suất này áp dụng cho tiền gửi có kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, lãi trả cuối kì.

khoảng 1 năm trước

Hạn chế cấp phép thành lập ngân hàng 100% vốn ngoại ở Việt Nam, điều gì sẽ đến?

Theo chuyên gia, việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài được mua và sở hữu một ngân hàng yếu kém trong diện tái cơ cấu sẽ đem lại điều tích cực cho hệ thống ngân hàng Việt.