Tag
2 kết quả

Tin tức về "Nguyễn Đức Vinh"

2 tháng trước

VPBank đã phân phối xong toàn bộ 31 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ, nhân viên

Lượng cổ phiếu này được phân phối cho 725 nhân viên của VPBank. Trong đó, riêng Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh mua vào 16,4 triệu cổ phiếu, chiếm 53% lượng chào bán

2 tháng trước

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cùng 12 nhân sự cấp cao đã mua gần 17 triệu cổ phiếu VPBank

Trong thời gian 4/12 - 9/12, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cùng 12 nhân sự cấp cao khác trực thuộc Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát ngân hàng đã mua vào tổng cộng gần 17 triệu cổ phiếu VPB.